Thursday, 29 March 2012


1. Apa itu kaunseling kerjaya?
Brown dan Brooks (1991) mendefinisikan kaunseling kerjaya sebagai satu proses bimbingan dan tunjuk ajar kepada klien untuk :
  • memilih pekerjaan yang sesuai,
  • menyesuaikan diri dengan kerjaya yang dipilih
  • maju dalam kerjaya berkenaan.
Ini bermakna, kaunselor perlu mewujudkan hubungan yang baik dengan klien untuk menilai ciri-ciri peribadinya bagi mendorong klien melibatkan diri dalam kaunseling kerjaya dan seterusnya memilih pekerjaan yang sesuai.

No comments:

Post a Comment